Logo

Sense of Belonging als voorwaarde tot het vormen van een community


Het vormen van een community verloopt in een online omgeving niet vanzelf. Er moet in geïnvesteerd worden en hard voor gewerkt worden. Het creëren van een 'sense of belonging' vormt een voorwaarde tot community-vorming. "Het vormen van een community in een blended leeromgeving is niet iets dat organisch ontstaat, het dient gevormd te worden. Bij het ontwerpen van een online of blended community dient sense of belonging het fundament te vormen om de psychologische afstand te overbruggen. Vanuit deze verbondenheid kan de student autonomie ervaren en tot diep leren komen, ook wanneer er sprake is van een fysieke afstand." De auteurs van dit artikel schetsen dit proces binnen onderwijs en een remote leeromgeving. De principes zijn echter perfect te transfereren naar andere (werk)contexten.

Op sociale media
Contact
Ondernemingsnummer
BE0635453928