Logo

The value of belonging at work


De 'need to belong' is een menselijke behoefte die reeds decennia onderzocht en gestaafd wordt. De effecten op het werk van het al dan niet invullen van deze behoefte, zijn echter nog maar recenter onderzocht. In een artikel van Harvard Business Review worden de verbanden gelegd tussen de invulling van de nood 'erbij te horen' en factoren als werkprestaties, ziekteverzuim, verloopintentie.

Op sociale media
Contact
Ondernemingsnummer
BE0635453928