Logo

Welcoming Event


Wat doe je met iemand die nieuw binnenkomt in het team in tijden van remote-work ? We stelden tijdens teambegeleidingen de afgelopen weken twee uitersten vast : Enerzijds iemand die 'geruisloos' aan het team was toegevoegd en na twee maanden nog altijd niet met iedereen had kennisgemaakt. Anderzijds stootten we ook op een goede praktijk : een 'welcoming special event' voor een nieuw teamlid : een teammoment dat exclusief gehouden werd om een nieuwe collega welkom te heten en kennis te maken met elkaar.

Op sociale media
Contact
Ondernemingsnummer
BE0635453928