Logo

Belang van psychologische veiligheid in tijden van hybride werken


Elders op onze site verwijzen we al naar het werk van Amy Edmondson rond het belang van psychologische veiligheid. In een artikel in Knack magazine, verwijst prof. Katleen De Stobbeleir van Vlerick hier ook naar. Zij betoogt in haar artikel dat psychologische veiligheid op het werk om twee redenen belangrijk is : 1° het zorgt ervoor dat het hybride werken geen bron van frustratie wordt en 2° het ervaren van psychologische veiligheid is essentieel om echt te kunnen leren.

Op sociale media
Contact
Ondernemingsnummer
BE0635453928